Publikimet

Studim i rastit – Parimi: ‘Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK’

Me qëllim të promovimit të parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën dhe në veçanti parimit “Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK”, FDHK publikon këtë analizë e cila spjegon përpjekjen dhe avokimin e akterëve të ndryshëm drejt njohjes dhe përfitimit të statusit...