Dënohet kërcënimi me vdekje ndaj aktivistes së të drejtave të njeriut znj. Nazlie Balaj