Komunikatë për media: Thirrje për një proces të drejtë dhe të ligjshëm