ART VULA

ART VULA

Kordinator i Projekteve

Art Vula u bë pjesë e ekipit të YIHR në Nëntor të vitit 2022 dhe punon si kordinator i projekteve. Ai është student absolvent i Juridikut. Në të kaluarën, ai ka qenë i angazhuar si Hulumtues në organizatën Admovere, më pastaj edhe si praktikant në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës. Duke qenë shumë pasionant për çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe drejtësinë tranzicionale, dhe duke parë punën e YIHR në këto fusha, ai i është bashkuar ekipit në mënyre që të rris kontributin në po këto fusha.