Shkolla për Lider të Rinj (2) – Thirrje për aplikim