Thirrje për aplikim në punëtorinë “Aktivizmi për të Drejtat e Njeriut – Nisma Ime”