THIRRJE PËR APLIKIM: SHKOLLA ALTERNATIVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT – EDICIONI I KATËRT