Thirrje për Aplikim – Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut