Thirrje për aplikim- Trajnim mbi të drejtat e njeriut dhe dokumentimit të rasteve të shkeljes së drejtave të njeriut