YIHR KS DORËZON FLETËPARAQITJE NË ODËN E AVOKATËVE TË KOSOVËS PËR RASTIN E AVOKATIT TOMË GASHI