YIHR KS je organizirala sastanak sa zvaničnicima Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT)