Gemb Dulauka

Gemb Dulauka

Stažista

Gembi Dulauka se pridružio timu YIHR KS kao pripravnik u avgustu 2023. godine. Studije završava na Univerzitet u Đakovici. U YHR KS je angažovan u odjeljenju za komunikacije.  Zainteresovan je za istraživanje različitih oblasti prava, uključujući oblast ljudskih prava. Gembi je visoko motivisan i strastven pojedinac sa snažnom posvećenošću u promovisanju ljudskih prava, socijalnih prava i osnaživanje mladih ljudi. Učestvovao je na 5. izdanju Alternativne škole za ljudska prava, Program razmene mladih i radionice pripovedanja koje organizuje YIHR KS. Godinu dana je volontirao u Poljskoj i prvi put predstavljao Kosovo u European Solidarity Corps-u.