Program za Suočavanje sa prošlošću

YIHR Kosovo, kroz Program za suočavanje sa prošlošću, nastavlja da doprinosi stvaranju platformi za suočavanje sa prošlošću i izgradnju mira na Kosovu i u regionu. Ovaj program se fokusira na podržavanje inicijativa i podizanje svesti kod ljudi na Kosovu o činjenicama u vezi sa nedavnim ratovima na Balkanu u cilju izgradnje kolektivnog sećanja i doprinosa procesima izgradnje mira na Kosovu i u regionu.

YIHR Kosovo je posvećen osnaživanju i edukaciji mladih da postanu aktivisti/aktivistkinje i lideri/liderke u oblastima kreiranja politika i zagovaranja, u cilju prepoznavanja žrtava rata, pronalaženja istine i uspostavljanja pravde za sve žrtve.

Ova posvećenost izgradila je veze mladih u regionu, kroz saradnju sa organizacijama iz različitih zemalja u regionu. YIHR Kosovo je takođe član velikog broja različitih organizacija i mreža na regionalnom i globalnom nivou. Ovaj program je podržan od strane: USAID, Robert Bosch Stiftung fondacije – PAX, RYCO – OFAJ, Švajcarska ambasada i ZFD Forum.