Program za Ljudska prava i vladavina prava

Od svog osnivanja 2004. godine, YIHR Kosovo je i dalje jedna od najaktivnijih organizacija za zaštitu ljudskih prava na Kosovu. Kroz Program za ljudska prava i vladavinu prava, YIHR Kosovo radi na nadgledanju, dokumentovanju i izveštavanju kršenja ljudskih prava, sprovođenju zakona i funkcionisanju mehanizama zaštite ljudskih prava.

Sa tim u vidu, YIHR Kosovo ima za cilj da nastavi sa svojom ulogom aktivnog branioca i promotora ljudskih prava kako na Kosovu tako i u regionu. Ovaj program je podržan od strane: US Stejt departmenta/ INL i Specijalne komore Kosova.